Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

LEŚNICY NA HUBERTUSIE 2021

30 września 2021 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie odbył się „Hubertus 2021” święto patrona myśliwych, leśników, strzelców, kuśnierzy i jeźdźców.

Głównym punktem uroczystości było poświęcenie figurki Świętego Huberta, której jednym z fundatorów jest Nadleśnictwo Dwukoły. Fakt, że rzeźba stanęła na terenie ZSTiO w Iłowie będzie sprzyjać przekazywaniu tradycji łowieckich kolejnym pokoleniom oraz wychowaniu młodzieży w poszanowaniu praw przyrody.

Uroczystości towarzyszyły pokazy sztuki wabienia jeleni w wykonaniu Mistrzów Polski z Klubu Wabiarzy Jeleni Polskiego Związku Łowieckiego, pokazy sokolników oraz umiejętności psów myśliwskich.

Stoiska Kół Łowieckich oraz Nadleśnictwa Dwukoły prezentowały bogatą kolekcję trofeów łowieckich i umożliwiły degustację przetworów z owoców runa leśnego i specjałów z dziczyzny.

Hubertowskie obchody stały się okazją do udostępnienia uczestnikom sadzonek w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew pod nazwą #sadziMy.

W obchodach licznie wzięli udział samorządowcy, myśliwi, leśnicy, nauczyciele oraz młodzież.

 

 

 

 

 

 

Źródło i foto: Nadleśnictwo Dwukoły

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: