Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

LG Mława. Test na COVID-19 u każdego nowego pracownika

LG Electronics Mława jest jednym z największych pracodawców w rynku mławskim. W trosce o dobro i zdrowie swoich pracowników oraz ich bliskich postanowił wzmocnić działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusaSARS-CoV-2. Oprócz dotychczas wprowadzonych środków zaradczych postanowił dodatkowo przeprowadzać szybkie testy na obecność COVID-19, dla wszystkich nowo rekrutowanych pracowników oraz dla pracowników tymczasowych, a także wyrywkowo, spośród pracowników aktualnie zatrudnionych, zwiększyć ilość przeprowadzanych badań temperatury ciała do dwóch dziennie, uściślić współpracę w zakresie działań prewencyjnych z kooperantami Spółki poprzez wprowadzenie
ankiet weryfikacyjnych, służących do koordynacji czynności oraz procedur ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2, zapewnić maseczki ochronne dla wszystkich pracowników Spółki, a także pracowników tymczasowych operujących na jej terenie. Taką informację otrzymaliśmy w oficjalnym piśmie nadesłanym przez firmę LG Elctronics Mława.

Powyższe środki funkcjonują obok wprowadzonych dotychczas działań prewencyjnych, tj.:
-wstrzymanie kierowania pracowników w delegacje poza granice kraju,
– wprowadzenie zakazu przyjazdu do Spółki osób z krajów wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem
SARS-COVID-2,
– zmniejszenie ilości spotkań organizowanych na terenie Spółki, jak też zminimalizowanie liczby
uczestników spotkań,
-prowadzenie dobrowolnego pomiaru temperatury ciała pracownikom Spółki oraz pracownikom
tymczasowym operującym na jej terenie, przez osoby wyznaczone przez pracodawcę, za pomocą
termometrów IR, a także przez ochronę obiektu, osobom, które przemieszczają się na teren Spółki,
– zapewnianie pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie fabryki, płynów do dezynfekcji
dłoni,
– prowadzenie dezynfekcji wyznaczonych pomieszczeń, metodą opryskową, a także drzwi oraz klamek,
minimum dwa razy dziennie, na obszarach, na których występuje wzmożona komunikacja, przez
pracowników podmiotu zajmującego się utrzymaniem czystości na terenie zakładu,
– wprowadzenie przerwy od pracy dla pracowników biurowych i funkcyjnych, przez zminimalizowanie
ilości osób przebywających na stołówkach do rozsądnego minimum,
-opublikowanie dnia 28.02.2020 r. ogólnych zasad dotyczących postępowania w związku z
zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-COV-2,
-dokonywanie bieżącącej obserwacji i analizy stanu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-COV-2 w
Polsce jak i na świecie,
-prowadzenie odpowiednich działań w oparciu o ocenę sytuacji w powiecie mławskim i powiatach
ościennych.
LG Electronics Mława na bieżąco monitoruje sytuacje związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, przez
co nie wyklucza wprowadzenia także innych środków bezpieczeństwa, w zależności od rozwoju sytuacji.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: