LG ZAOSTRZA PROCEDURY

LG ZAOSTRZA PROCEDURY

Jak udało nam się ustalić z nieoficjalnego źródła w firmie LG w Mławie od 1 czerwca pomiar temperatury jest wykonywany dwukrotnie. Po przyjściu do pracy i po sześciu godzinach. Do tej pory pomiary były wykonywane raz dziennie. Ponadto obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek, które zapewnia pracodawca. Być może zostaną wprowadzone nawet kary pieniężne za nie noszenie maseczki na terenie firmy. Działania te wynikają z sytuacji w innych firmach LG na świecie, gdzie zwiększa się poziom zakażeń a w tym ryzyko zachorowań, co może być skutkiem zablokowania niektórych oddziałów.

 

 

You May Also Like

2 thoughts on “LG ZAOSTRZA PROCEDURY

  1. Tylko dają nam jedna maseczkę na dzień. Ta maseczkę jest po godzinie pracy na linii do wyrzucenia ponieważ jest cała mokra. Zaraz zobaczycie ile będzie zachorowań na choroby płucne….

  2. Tak pewnie maseczki mamy nosić tylko że te maseczki powinny być wymieniane co 2 godziny a nie chodzimy w jednej zaplutej masce 8 a niektórzy nawet 10 godzin a po nad to powinien się ktoś zainteresować LG bo płacą 80% a pracujemy normalnie od poniedziałku do piątku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: