LIDL W TRYBIE PILNYM WYCOFUJE PRODUKTY. STWARZA ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA!

LIDL W TRYBIE PILNYM WYCOFUJE PRODUKTY. STWARZA ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA!

Klienci, którzy kupili wadliwe urządzenia proszeni są o jego zwrot. Lidl odda wszystkim pieniądze bez konieczności okazywania paragonu.

Ze sprzedaży zostaje wycofany odkurzacz bezprzewodowy, którego użycie grozi pożarem. Wykryto, że odkurzacz bezprzewodowy w jednostkowych przypadkach, podczas użytkowania lub ładowania, może spowodować pożar. Mowa dokładnie o “Odkurzaczu bezprzewodowym 2 w 1 SHAZ 22.2 D5“ marki „Silvercrest“ o numerze (IAN) 339791_1910 wraz z akumulatorem. Lidl prosi o natychmiastowe zaprzestanie używania odkurzacza i niezwłoczny zwrot. Artykuł był dostępny w sprzedaży od 21.09.2020 r. Zwrotu niebezpiecznego towaru można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Klienci otrzymają swoje pieniądze z powrotem. Firma przeprasza swoich klientów za powstałe niedogodności.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: