LIKWIDACJA ULGI ABOLICYJNEJ! PODWÓJNE ROZLICZENIE DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

LIKWIDACJA ULGI ABOLICYJNEJ! PODWÓJNE ROZLICZENIE DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

Rząd chce “położyć łapę” na pieniądzach zarobionych poza granicami Polski. Pojawił się projekt ustawy likwidujący ulgę abolicyjną. Osoby pracujące poza granicami naszego kraju będą musiały dopłacić różnicę między podatkiem płaconym za granicą.

W projekcie znalazł  się zapis o treści „jednocześnie likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną)”. Zapis ten wskazuje, że Rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną. Równocześnie Ministerstwo Finansów nie wskazuje przyczyn likwidacji ulgi abolicyjnej. Wpłynie to na los rezydentów podatkowych pracujących za granicą, w tym także marynarzy. Co więcej rezydenci odczuli wpływ pandemii koronowirusa choćby z uwagi na zamknięte granice.

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Aktualnie osoba pracująca za granicą np. w Niemczech, tam płaci tylko  podatek dochodowy. W Polsce nie musi płacić wcale podatku z tytułu osiąganych tam dochodów. Po likwidacji ulgi abolicyjnej, taki podatnik będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym w Niemczech. Rząd planuje wprowadzenie przepisów od 1 stycznia 2021 r.

Źródło: pit.pl

 

You May Also Like

One thought on “LIKWIDACJA ULGI ABOLICYJNEJ! PODWÓJNE ROZLICZENIE DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

  1. Złodzieje w białych rękawiczkach. Jak można okradać w ten sposób ludzi,którzy ciężko muszą pracować za granicą, żeby dorobić się czegokolwiek. Dwa razy płacić podatek, to rozbój w biały dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: