List poparcia dla Krzysztofa Ziółkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz

List poparcia dla Krzysztofa Ziółkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz

W marcu tego roku Krzysztofowi Ziółkowskiemu, burmistrzowi Lubowidza zostały postawione zarzuty prokuratorskie. Został On zawieszony w pełnieniu  funkcji włodarza miasta,  nad czym ubolewają pracownicy urzędu oraz pracownicy podległych mu jednostek. Radni, którzy z nim współpracowali na co dzień również ubolewają nad zaistniałą sytuacją. Wystosowali list, który mówi o tym jak dobrym i cenionym był on włodarzem miasta, który od ponad 10 lat aktywnie działał na rzecz mieszkańców gminy. Na razie sprawa jest w toku i jak można się domyślać jej finał może być różny. Być może Burmistrz ponownie wróci na swoje stanowisko, a jaki będzie finał sprawy czas pokaże.

Jak podaje  rzecznik sieradzkiej prokuratury prokurator Jolanta Szkilnik, zarzuty dotyczą podania nieprawdziwych danych złożonych w oświadczeniach majątkowych, przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentacji.

treść listu:

List poparcia dla Krzysztofa Ziółkowskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz

Jako pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz oraz jednostek podległych chcielibyśmy wyrazić swoje poparcie dla Krzysztofa Ziółkowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz.

Jest on osobą, która od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców naszej  gminy, najpierw jako wójt a potem burmistrz. Jednak również wcześniej bliskie były mu działania na rzecz lokalnej społeczności. Zarówno swoją postawą, jak i inicjatywą wielokrotnie udowodnił, że dobro mieszkańców naszej gminy stanowi priorytet w jego działaniach. Nadrzędnym celem wszelkich działań podejmowanych przez Krzysztofa Ziółkowskiego była troska o dobro mieszkańców gminy.

Jego praca i zaangażowanie nieustannie przyczyniały się do poprawy życia mieszkańców poprzez licznie podejmowane inicjatywy związane z działaniami mającymi na celu min. integrację społeczności lokalnej, rozbudowę i remont dróg, działania w zakresie ochrony środowiska, budowę świetlic, placów zabaw. Nigdy nie pozostawał obojętny na głosy swoich mieszkańców, ich prośby i sugestie dotyczące rozwoju regionu. Dzięki jego staraniom, Miasto i Gmina Lubowidz wyrosły na lidera wśród gmin naszego powiatu. Regularnie jesteśmy w czołówkach rankingów inwestycyjnych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Otrzymujemy nagrody i wyróżnienia. Mała gmina na północy Mazowsza stała się rozpoznawalną i prężnie działającą, jak nigdy dotąd.

Jako pracodawca był wymagający, ale troskliwy. Wspierał pracowników nie tylko w pracy, ale również nigdy nie odmówił pomocy w sprawach osobistych. Nigdy nas nie wykorzystywał. Umiał za to motywować nas do działania i podejmowania nowych wyzwań. Zarażał swoim zapałem. Sprawiedliwie wynagradzał i nagradzał za inicjatywę i wychodzenie poza ramy zwykłych obowiązków służbowych. Nasze troski były jego troskami. Nigdy nie odmówił wsparcia i pomocy. Dlatego też dziś i my wspieramy go w obronie jego dobrego imienia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: