Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MAGDALENA CECELSKA OD 1 STYCZNIA SEKRETARZEM MIASTA MŁAWA

Od 1 stycznia 2021 r. Magdalena Cecelska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Mława została awansowana na stanowisko Sekretarza Miasta Mława. 31 grudnia 2020 r. zadania sekretarza powierzył jej na czas nieokreślony Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

Magdalena Cecelska jako Naczelnik Wydziału Organizacyjnego pracuje od 1 stycznia 2019 r., natomiast w Urzędzie Miasta Mława jest zatrudniona od 1 maja 2007 r. (zajmowała kolejno stanowiska podinspektora ds. promocji i programów pomocowych w Wydziale Rozwoju, inspektora ds. kadrowo-oświatowych w Wydziale Organizacyjnym, głównego specjalisty – administratora bezpieczeństwa informacji oraz głównego specjalisty ds. kadr i ochrony danych). Z wykształcenia jest magistrem zarządzania i marketingu (specjalność: zarządzanie procesami inwestycyjnymi). Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Sekretarz Miasta Mława pełni funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Urzędem Stanu Cywilnego. W zakresie swoich obowiązków ma także organizację pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi.

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: