Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MAŁO PRACOWAĆ, DUŻO ZARABIAĆ (VIDEO)

Mamy swoje oczekiwania… Najlepiej mało pracować – dużo zarabiać. A wiedza i doświadczenie… to już z czasem. Tak z przymrużeniem oka postrzegając sprawy, przyznać należy, relacja pracownik pracodawca potrafi wystawić obie strony na próbę. Pracodawca również oczekuje! Dużej wydajności, ale małych roszczeń od podwładnego. I jak tu znaleźć kompromis? Pracując! Od czegoś trzeba zacząć. PUP w Mławie pomoże napisać cv, podanie, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej bądź do sporządzenia biznesplanu. Początki są trudne. Duże pieniądze raczej nie na starcie. Sumienność jednak opłaci się z czasem…!

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: