MAMY JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA

MAMY JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA

Jerzy Rakowski, samorządowiec  z wieloletnim doświadczeniem, były burmistrz Mławy. W 2018 roku objął stanowisko starosty powiatu mławskiego.

Jako Starosta chciałbym, aby powiat mławski się rozwijał, żeby firmy chętnie u nas inwestowały, tworząc nowe miejsca pracy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy poruszali się po zmodernizowanych drogach, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, mając dobrze wyposażony szpital. Życzę sobie, aby każdy absolwent szkół ponadpodstawowych znalazł wymarzoną pracę i nie szukał zatrudnienia poza powiatem. Chciałbym, aby każdy z nas doceniał i cieszył się z małych rzeczy.”

 

Rozmawiała Monika Siemianowska

 

Jest Pan doświadczonym samorządowcem, więc zna Pan problemy powiatu mławskiego „od podszewki”. Można by więc pokusić się o dokonanie pewnej, może nieco subiektywnej oceny…

Dzisiejszy powiat mławski rozwija się i zmierza w dobrym kierunku. Modernizujemy drogi, a obecność dużych zakładów pracy przekłada się na zmniejszenie bezrobocia. Obserwujemy znaczny rozwój budownictwa mieszkalnego i infrastruktury technicznej. Oczywiście są pewne problemy, z którymi musimy się mierzyć. Największym z nich jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej. Są to duże inwestycje, które ciężko zrealizować bez środków zewnętrznych.

 

Jak układa się współpraca z pozostałymi gminami? Co jest największym problemem we wspólnej komunikacji, czy też może ich nie ma?

W wielu inwestycjach drogowych, które zostały zaplanowane w najbliższych latach partycypują finansowo gminy. Zazwyczaj jest wola współpracy ze strony wójtów i rad gmin. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Staramy się dążyć do kompromisów, bo nasza współpraca służy wszystkim mieszkańcom powiatu, bez względu na to, w której gminie są zameldowani.

 

Jak układa się współpraca z miastem? Czy realizujecie wspólnie jakieś projekty?

Od wielu lat nasze samorządy zawierają porozumienia, w ramach których Miasto Mława zajmuje się sprawami związanymi z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta. Współpraca układa się pomyślnie, a to rozwiązanie sprawdza się w praktyce od wielu lat. W ramach tego porozumienia co roku Zarząd Powiatu wskazuje, które chodniki należy wyremontować. W tym roku wykonano chodnik przy ulicy Płockiej. Mówiąc o chodnikach, warto wspomnieć o chodniku przy ulicy Szreńskiej, który został położony w ubiegłym roku we współpracy z Miastem Mława. W tym roku wspólnie zbudujemy chodnik na ulicy Szpitalnej. W 2019 roku ukończyliśmy słynne rondo przy policji i przebudowaliśmy ulicę Lelewela. W tym roku porozumieliśmy się w kwestii opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nowej.

 

Inwestycje. Ile udało się pozyskać środków zewnętrznych za czasów Pana kadencyjności i co udało się za nie zrobić?

Środki zewnętrzne, które udało się pozyskać w tej kadencji są zasługą wielu osób. Po części wspomniałem już o kilku zeszłorocznych inwestycjach. Mam tu na myśli budowę chodnika na ulicy Szreńskiej czy ronda 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej wraz z przebudową ulicy Lelewela. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy środki na przebudowę dwóch ważnych dróg relacji Podkrajewo-Wiśniewo i Bogurzynek-Mdzewo. Pierwsza inwestycja została już zakończona. Druga zaplanowana jest w dwóch etapach na lata 2020-2021. Na ogólną wartość pozyskanych środków zewnętrznych składają się także projekty edukacyjne oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Wiele dofinansowań pozyskał miedzy innymi Powiatowy Urząd Pracy. W ogólnym rozrachunku jest to kilkadziesiąt milionów złotych.

Jak wygląda współpraca z nowym dyrektorem szpitala i jak ocenia Pan pracę tej jednostki?

Pan Dyrektor zarządza szpitalem dopiero od roku. W tej placówce zaszły już pewne zmiany, ale wciąż wymaga jeszcze dużo pracy i nakładów finansowych. Mam tu na myśli remont
i doposażenie szpitala. Będziemy starać się o środki zewnętrzne.

 

Co na dzień dzisiejszy jest największym problemem w realizacji zamierzonych zadań?

Jak głosi przysłowie „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. Wszystkie inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych. Drożeją materiały, ale przede wszystkim usługi. Mówiąc o dniu dzisiejszym nie sposób wspomnieć o epidemii Covid-19, która niejako wymusza na samorządach oszczędności. Wierzę jednak, że dzięki współpracy z samorządami gminnymi i dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków wszystkie rozpoczęte inwestycje będą szły w dobrym kierunku, tak jak do tej pory.

 

Czego by Pan sobie życzył…

Jako Starosta chciałbym, aby powiat mławski się rozwijał, żeby firmy chętnie u nas inwestowały, tworząc nowe miejsca pracy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy poruszali się po zmodernizowanych drogach, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, mając dobrze wyposażony szpital. Życzę sobie, aby każdy absolwent szkół ponadpodstawowych znalazł wymarzoną pracę i nie szukał zatrudnienia poza powiatem. Chciałbym, aby każdy z nas doceniał i cieszył się z małych rzeczy. Prywatnie życzę sobie i mojej rodzinie zdrowia, bo zdrowie to najcenniejszy dar.

Dziękuję za rozmowę.

*Wywiad udostępniony dzięki gazecie “Pory Roku”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: