Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MANDAT ZA UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Z początkiem tego roku (2022) w życie weszła istotna zmiana w przepisach Ustawy prawo o ruchu drogowym. Dotychczasowe przepisy dawały pierwszeństwo pieszemu dopiero gdy pieszy wszedł na jezdnię. Obecnie przywilej ten pojawia się jeszcze przed wkroczeniem pieszego na przejście dla pieszych. Jednak jest to tylko część zmiany jaką wprowadziła nowelizacja. Dotychczasowy przepis zawiera ważną zmianę, gdzie pieszy w momencie przechodzenia przez jezdnię czy torowisko nie może używać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego rozpraszającego jego uwagę.

Zmiany nowego taryfikatora niosą za sobą konsekwencji, w postaci mandatu jaki może nałożyć funkcjonariusz za korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych wynosi 300 złotych.Jednak nie o mandat tu chodzi, ale o bezpieczeństwo samych pieszych, jak i kierowców.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: