MANDATY ZA PARKOWANIE – NAJWIĘCEJ NA WYSOKIEJ I OSIEDLU MŁODYCH

MANDATY ZA PARKOWANIE – NAJWIĘCEJ NA WYSOKIEJ I OSIEDLU MŁODYCH

Nieprawidłowe parkowanie na mławskich osiedlach – to problem z jakim od dawna zmaga się straż miejska. Kierowcy często pozostawiają swoje auta w miejscach do tego niedozwolonych, zagrażając nie tylko bezpieczeństwu ale także utrudniając poruszanie się po i tak zatłoczonych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: