Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MARKETY DINO PRÓBUJĄ OMINĄĆ ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ?

Spółka Dino zarejestrowała “pozostałą działalność pocztową i kurierską”. W ten sposób mogłaby też mieć otwarte markety we wszystkie niedziele.

Polska sieć marketów Dino na przestrzeni dekady każdego roku średnio otwierało ponad 100 sklepów. Teraz jest ich już w sumie 1300. Spółka jest zarejestrowana w kilkudziesięciu różnych rodzajach działalności związanej z handlem i wszystkim, co się z tym wiąże. I tak w statucie znajdziemy m.in. “roboty związane z budową dróg i autostrad” (budowa infrastruktury wokół marketów) czy “działalność w zakresie architektury”. Do tego dochodzi np. “działalność rachunkowo-księgowa” na potrzeby sprawozdawczości czy “wytwarzanie energii elektrycznej”.

W ten weekend spółka Dino zarejestrowała siedem nowych rodzajów działalności. Wśród nich jest niewzbudzająca kontrowersji “działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, ale też znacznie ciekawsza – “pozostała działalność pocztowa i kurierska”. Dino może być konkurentem np. sieci Żabka, w której można odbierać niektóre przesyłki.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) pod pojęciem “pozostała działalność pocztowa i kurierska” należy rozumieć bowiem m.in.: “zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nieobjętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego”.

Żabka w ten sposób stała się niejako placówką pocztową, a to umożliwia jej np. legalną działalność w niedziele wolne od handlu. Teraz taką możliwość będzie miała także sieć Dino.

 

Źródło/mony.pl

Obraz Peggy cci z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: