MASECZKI MUSZĄ WRÓCIĆ NA TWARZ. BĘDĄ MANDATY!

MASECZKI MUSZĄ WRÓCIĆ NA TWARZ. BĘDĄ MANDATY!

Coraz więcej ludzi można zauważyć bez maseczek. O ile na spacerze może to być normalne tak już w miejscach użytku publicznego nie. Niemal połowa klientów sklepów oraz komunikacji miejskiej czy też innych publicznych miejsc nie przestrzega zasady noszenia maseczki. Z obawy o pogorszenie obecnego stanu epidemii Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że obostrzenia mogą znów wrócić a za brak maseczek będą sypały się mandaty. Brak maseczki na twarzy ma egzekwować zarówno sprzedawca w sklepie jak i kierowca autobusu miejskiego. Lepiej nie ryzykować zdrowiem swoim i innych oraz nie narażać budżetu domowego na niepotrzebny wydatek. Kara wynosi od 500 zł  do 30 000 zł.

You May Also Like

2 thoughts on “MASECZKI MUSZĄ WRÓCIĆ NA TWARZ. BĘDĄ MANDATY!

  1. Bardzo słusznie. Powiedziałbym, że nie połowa, a zdecydowana większość. Boję się, że nam wszystkim przyjdzie zapłacić za ten brak odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: