Maseczki obowiązkowe

Maseczki obowiązkowe

 Szef resortu zdrowia poinformował, że ze względu na ciagle rosnącą liczbę zakażenia koronawirusem będą nowe obostrzenia.  Rząd wprowadza obostrzenia. Maseczki na świeżym powietrzu będą obowiązkowe w strefach żółtych i czerwonych.

Od soboty, 3 października 2020 r., na listę żółtą trafi Gdańsk.

W powiatach przypisanych do jednego z dwóch obszarów wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

źrodło: gov.pl/ opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: