Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MEDALE OD PREZYDENTA POLSKI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Kolejnym mławskim parom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dostojnym jubilatom w piątek 4 marca 2022 r. wręczyli je i złożyli gratulacje burmistrzowie Sławomir Kowalewski i Szymon Zejer oraz kierownik USC Marzena Lipińska. Miłą niespodzianką był program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły muzycznej.

Medale od głowy państwa otrzymali Krystyna i Jan Brudzińscy, Barbara i Jan Jakubowscy, Anna i Adam Maliccy, Elżbieta i Andrzej Pikusowie, Barbara i Romuald Przybyszewscy, Teresa i Jan Szczepkowscy, Barbara i Roman Wiśniewscy oraz Wiesława i Jerzy Zembrzuscy. Jubilatów podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Ślubów w Mławie udekorował nimi Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Jego zastępca Szymon Zejer wręczył parom piękne bukiety kwiatów, natomiast Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie Marzena Lipińska przekazała legitymacje poświadczające otrzymanie medali. Jubilaci otrzymali także zestawy pamiątkowych upominków od Miasta Mława.

– To jest coś pięknego, że macie taki dorobek swojego życia. Nie majątek, nie zaszczyty, nie funkcje, które sprawowaliście – ale to, co najważniejsze, czyli rodzinę. Kiedy mając różne problemy, wraca się do domu i ma się oparcie w żonie, mężu, w dzieciach, które się kocha i które kochają tak samo – to jest coś pięknego, bardzo cennego; coś, czego się nie kupi – zwracał się do dostojnych jubilatów burmistrz Sławomir Kowalewski. Podkreślał ogromną wagę we wspólnym życiu takich wartości jak miłość, wyrozumiałość, szacunek, tolerancja i wzajemna pomoc – właśnie one składają się na receptę na udany, długotrwały związek.

Bardzo miłą niespodzianką dla jubilatów był przygotowany specjalnie dla nich koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie. O prezentowanych utworach mówił i wprowadzał w tematykę wykonywanych dzieł dyrektor szkoły Wilhelm Taraszkiewicz.

Przypominamy, że osoby zamieszkałe na terenie miasta, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są zainteresowane otrzymaniem medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów w parku miejskim). Prosimy, aby zabrać ze sobą dowody osobiste, w celu sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o przyznanie medalu. Jubilatów mogą również zgłaszać osoby z rodziny.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, garnitur i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie siedzą

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: