Megitza&Ondycz w piątek online w Mławskim Domu Kultury

Megitza&Ondycz w piątek online w Mławskim Domu Kultury

W piątek 25 września 2020 r. o godz. 18.00 Miejski Dom Kultury w Mławie wyemituje koncert online, w którym wystąpi duet muzyczny Megitza&Ondycz. Występ artystów będzie można obejrzeć na stronie internetowej instytucji, jej facebookowym fan page’u i kanale YouTube MDK-u.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: