MEN PODAŁ LICZBY ZAMKNIĘTYCH SZKÓŁ Z POWODU COVID-19

MEN PODAŁ LICZBY ZAMKNIĘTYCH SZKÓŁ Z POWODU COVID-19

Rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie. Po długiej przerwie dzieci wróciły do szkół. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej od przeszło trzech tygodni mierzy się z problemem kolejnych zamkniętych placówek. W czwartek resort edukacji opublikował najnowsze dane.

Sanepid w 274 szkołach wyraził zgodę na nauczanie w trybie mieszanym (hybrydowym). Jak wynika z czwartkowego komunikatu MEN, nauczanie zdalne dotyczy 0,19 proc., a hybrydowe 0,56 proc. wszystkich takich placówek.

“Monitorujemy sytuację w szkołach i placówkach. Bezpieczeństwo uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli jest dla nas najważniejsze” – podkreśla MEN w komunikacie. Resort wskazał jednocześnie, że w czwartek 24 września w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,2 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Oznacza to, że blisko 99,25 proc. placówek w dalszym ciągu funkcjonuje w tradycyjny sposób. Koronawirus pojawia się w kolejnych szkołach.

 Od 1 września szkoły w Polsce i większości państw europejskich wróciły do nauczania stacjonarnego. Minister edukacji Dariusz Piontkowski mówił, że decyzja wywołała “przytłaczającą falę zadowolenia nauczycieli i uczniów”.

 

Obraz ArtTower z Pixabay 

 

 

Źródło/wp.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: