MEN PRZESUWA TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. JUŻ NIE KWIECIEŃ

MEN PRZESUWA TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. JUŻ NIE KWIECIEŃ

Zaskakująca wiadomość. Tego nikt się nie spodziewał! Podczas briefingu z udziałem ministra edukacji narodowej podano oficjalną informację. Egzamin ósmoklasisty nie będzie miał miejsca w kwietniu. A więc kiedy?

Choć briefing z udziałem mediów tyczył się głównie wyników matur 2020, minister podał bardzo ważną informację dotyczącą organizacji roku szkolnego 2020/21. Mianowicie, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych nie podejdą do egzaminów sprawdzających ich wiedzę w kwietniu, jak było początkowo ustalone.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się od 2019 roku. Jest to efektem likwidacji szkół gimnazjalnych. Podobnie jak egzamin gimnazjalny, ten podsumowujący wiedzę ósmoklasistów miał się odbywać w kwietniu. W 2019 właśnie tak było. Rok później, w 2020 roku, termin egzaminu ósmoklasisty uległ zmianie. Spowodowane to było niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Ostatecznie doszło do niego w czerwcu. Teraz kolejna zmiana.

Od przyszłego roku będzie odbywał się nie w kwietniu, a w maju. Decyzja ta spowodowana jest brakiem motywacji uczniów do nauki po napisaniu egzaminu, od którego wyników zależy, do której szkoły średniej się dostaną.

Po konsultacjach zapadła decyzja. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie wskazują, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładają się do nauki.

Od 2022 roku uczniowie będą musieli zdawać egzamin ósmoklasisty z czterech, a nie trzech przedmiotów.

Źródło: eska.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: