Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MENTOLOWYCH NIE ZAPALISZ

Zmiany dla palaczy papierosów.  Od 20 maja znikną papierosy mentolowe i tzw. klikiem. Do tego czasu sprzedawcy muszą wyprzedać produkty ze swoich magazynów. Dziewięć milionów Polaków to palacze, z których blisko połowa sięga po papierosy mentolowe. Wycofanie papierosów mentolowych to efekt przyjęcia w 2014 roku przez Parlament Europejskiej tzw. dyrektywy tytoniowej. W związku z nią w całej Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej, zabronione będzie sprzedawanie mentoli i papierosów klikanych, a także na przykład aromatyzowanego tytoniu do samodzielnej produkcji papierosów czy aromatyzujących płynów do papierosów.

W unijnej dyrektywie znalazł się bowiem zapis mówiący, że z dniem 20 maja 2020 roku zakazana zostanie sprzedaż „papierosów o aromacie charakterystycznym innym niż aromat tytoniu, które mogłyby sprzyjać wzrostowi początkowego spożycia tytoniu lub wpływać na strukturę spożycia”. Pod pojęciem „aromat charakterystyczny” unijni parlamentarzyści rozumieją wyczuwalny zapach lub smak inny niż zapach lub smak tytoniu, który powstaje w wyniku zastosowania dodatku lub kombinacji dodatków takich jak np. zapach lub smak przypraw, owoców, słodyczy czy właśnie mentolu.

Zdaniem europosłów maskuje on prawdziwy zapach i smak tytoniu. Może się też przekładać na walkę z nałogiem. Głównym celem przyjęcia dyrektywy tytoniowej jest więc ochrona zdrowia obywateli Unii Europejskiej – zarówno samych palaczy, jak i ich otoczenia. Istotne jest że, zakaz mentoli nie obejmuje e-papierosów, a także podgrzewaczy tytoniu. Dużo mówi się jednak o tym, że zakaz sprzedaży papierosów mentolowych nie zrobi dużego wrażenie na Polakach, a jedynie rozszerzy szarą strefę i wzmocni ją. To, że już od dawna do Polski trafiają papierosy przemycane ze Wschodu, nie jest tajemnicą. Zakaz sprzedaży mentoli w naszym kraju może jedynie zwiększyć zainteresowanie palaczy papierosami z przemytu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: