MĘŻCZYZNA ZAKLESZCZYŁ SIĘ W ŚMIETNIKU! NA POMOC WEZWANO STRAŻ POŻARNĄ

MĘŻCZYZNA ZAKLESZCZYŁ SIĘ W ŚMIETNIKU! NA POMOC WEZWANO STRAŻ POŻARNĄ

W dniu 24 listopada na ul. Dobrej, Państwowa Straż Pożarna w Ciechanowie otrzymała zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu. Po przyjeździe na miejsce okazało się że, w śmietniku jest zakleszczony mężczyzna. Przygniotła go klapa od kontenera z odpadami zmieszanymi. Strażacy otworzyli kontener i ewakuowali mężczyznę.

Do działań zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, policję i Zespół Ratownictwa Medycznego. Okazało się że, mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

 

 

Źródło/PSP Ciechanów

Obraz Philipp Falkenhagen z Pixabay 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: