Mężczyzna zasłabł w mieszkaniu. Na pomoc ruszyły służby

Mężczyzna zasłabł w mieszkaniu. Na pomoc ruszyły służby

W dniu dzisiejszym (28.06.2020) o koło godziny 10:30 Strażacy z Mławy i Kowalewa zostali wezwani do otwarcia mieszkania w miejscowości Modła.
Według osoby zgłaszającej w mieszkaniu znajduje się schorowany człowiek. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do otwarcia drzwi do mieszkania. W trakcie tych czynności na miejsce dojechał również ZRM. Po wejściu do wewnątrz odnaleziono nieprzytomnego mężczyznę, który został zabrany przez ZRM do szpitala.
Źródło/PSP Mława
Foto/ Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: