Mężczyzna zginął na torach!

Mężczyzna zginął na torach!

Jak wynika z informacji nadesłanych przez czytelnika, w dniu dzisiejszym pociąg (Pendolino) relacji Gdynia-Kraków śmiertelnie potrącił mężczyznę. Zdarzenie miało miejsce około kilometra za Działdowem w kierunku Iłowa. Ruch pociągów w obu kierunkach na czas działań jest wstrzymany.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: