MĘŻCZYZNA ZNALAZŁ LUDZKIE ZWŁOKI W ROWIE!

MĘŻCZYZNA ZNALAZŁ LUDZKIE ZWŁOKI W ROWIE!

W czwartek 22 października jeden z mieszkańców wsi Strachowo znalazł ludzkie zwłoki w rowie melioracyjnym. Bardzo szybko powiadomił o tym policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu po godzinie 9. Prowadzone są czynności wyjaśniające. Sekcja zwłok pozwoli wyjaśnić przyczynę i czas zgonu. Nie jest znana tożsamość mężczyzny. Z nieoficjalnego źródła udało nam się ustalić, że może to być zaginiony w dniu 7 października br., 62-letni mieszkaniec Drożdżyna.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: