MIAŁ 10 PROMILI ALKOHOLU W ORGANIZMIE! DAWKA ŚMIERTELNA TO 4-5 PROMILI

MIAŁ 10 PROMILI ALKOHOLU W ORGANIZMIE! DAWKA ŚMIERTELNA TO 4-5 PROMILI

Dnia 21.01.2021 r. po północy zespół pogotowia ratunkowego dostał wezwanie do osoby nieprzytomnej na terenie powiatu choszczeńskiego. Ratownicy medyczni niezwłocznie dotarli na miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu pomocy. Stan pacjenta określono jako poważny gdyż nie reagował zarówno na dotyk jak i ból. Był głęboko nieprzytomny. Po zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych, pomiarze parametrów życiowych i przygotowaniu do transportu pacjenta przewieziono na najbliższy sor. W szpitalu okazało się, iż stężenie etanolu we krwi osoby poszkodowanej wynosiło ok. 10 promili! Warto nadmienić, że za dawkę śmiertelną określa się wartość ok. 4-5 promili.

 

 

Źródło: Facebook Pogotowie Ratunkowe Choszczno

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: