MIAŁY BYĆ PIENIĄDZE, NIE MA NIC! PROBLEMY Z PROGRAMEM

MIAŁY BYĆ PIENIĄDZE, NIE MA NIC! PROBLEMY Z PROGRAMEM

Polacy są zawiedzeni pewnym programem socjalnym, który w tym roku wywołał mnóstwo kontrowersji. Wiele osób jeszcze z niego nie skorzystało.

Mowa oczywiście o bonie turystycznym. Statystyki pokazują, że aż pół miliona osób ciągle nie ma wygenerowanego bonu. Okazuje się, że niektórzy mają problem z wygenerowaniem kodu dla więcej niż jednego dziecka. ZUS z różnymi problemami odsyła ludzi do Polskiej Organizacji Turystycznej. Oni zaś tłumaczą się, że nie mogą przetwarzać danych osobowych.

Za wystawienie bonu odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jego operatorem jest Polska Organizacja Turystyczna. Jeżeli ktoś ma problem z wygenerowaniem kodu, powinien kierować się właśnie do POT, a wiele osób o tym nie wie. Jest jeszcze jedna kwestia. W większości przypadków pieniądze trafiają na konta mam, więc jeśli jakiś ojciec nie widzi kodu na swoim profilu, powinien poprosić matkę dziecka o sprawdzenie swojego profilu.

Źródło: turysci.pl
Foto: Andrew Khoroshavin z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: