MIAŁY BYĆ STRATY- SĄ ZYSKI! MŁAWSKI SZPITAL NA PLUSIE

MIAŁY BYĆ STRATY- SĄ ZYSKI! MŁAWSKI SZPITAL NA PLUSIE

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, Dyrektor Mławskiego szpitala przedstawił sytuację finansową za ostatnie półrocze. Z informacji wynika że szpital pierwszym półroczu zaoszczędził 519 tys. zł. Dyrektor Waldemar Rybak wyjaśnia oszczędności sytuacją nadzwyczajną, czyli pandemią jak dotknęła nas w ostatnim półroczu.

Mieliśmy nadzwyczajne przychody, które wpłynęły na wynik finansowy i one nam poprawiły tu znacznie obraz. Jeżeli chodzi o rzeczywiste wykonanie świadczeń, to jest trochę inaczej, ale chciałoby się powiedzieć nie jest tak źle – mówił dyrektor szpitala. Dyrektor nadmienił że ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych w tym operacji i zabiegów również jest na dobrym poziomie.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: