Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Miasto Mława otrzyma 23 miliony złotych w ramach Programu Polski Ład!

W poniedziałek 25 października 2021 r., po spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim w nidzickim zamku, Poseł na Sejm RP Anna Cicholska spotkała się z samorządowcami z powiatów mławskiego i żuromińskiego – beneficjentami obecnego „rozdania” środków z Polskiego Ładu – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie. Przybyłych powitał gospodarz miejsca – Starosta Mławski Jerzy Rakowski. Następnie poseł Anna Cicholska przybliżyła wszystkim założenia rządowego programu i pogratulowała wszystkim beneficjentom.

– Dla samorządowców okręgu, z którym współpracuję, to wielkie święto. Polski Ład został skierowany do samorządów w tym czasie popandemicznym, kiedy polskie przedsiębiorstwa i samorządy zostały poturbowane i należy im się wsparcie zewnętrzne […]. Tak jak zawsze bywa, Mława jest, można powiedzieć, liderem w pozyskiwaniu różnych środków zewnętrznych – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Dróg Samorządowych, a i jeśli chodzi o Polski Ład, Mława też jest takim liderem w pozyskiwaniu środków – zwracała się do zebranych poseł Anna Cicholska.

Każdy z beneficjentów wymienił następnie inwestycje, które będzie mógł zrealizować jego samorząd za pozyskane pieniądze. – Co jest bardzo ważne, wszyscy samorządowcy otrzymali wsparcie, tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, ku ich radości i zadowoleniu […]. W przypadku Mławy są to środki na modernizację jednostek kultury: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej [20 mln zł – przyp. red.], oraz na modernizację oświetlenia ulicznego i jego wymianę na ekologiczne, oszczędne, nowoczesne oświetlenie ledowe [3 mln zł – przyp. red.] – wymieniał Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Podziękował za otrzymane dofinansowania oraz wsparcie ze strony poseł Anny Cicholskiej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: