Miasto Mława otrzyma 23 miliony złotych w ramach Programu Polski Ład!

Miasto Mława otrzyma 23 miliony złotych w ramach Programu Polski Ład!

W poniedziałek 25 października 2021 r., po spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim w nidzickim zamku, Poseł na Sejm RP Anna Cicholska spotkała się z samorządowcami z powiatów mławskiego i żuromińskiego – beneficjentami obecnego „rozdania” środków z Polskiego Ładu – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie. Przybyłych powitał gospodarz miejsca – Starosta Mławski Jerzy Rakowski. Następnie poseł Anna Cicholska przybliżyła wszystkim założenia rządowego programu i pogratulowała wszystkim beneficjentom.

– Dla samorządowców okręgu, z którym współpracuję, to wielkie święto. Polski Ład został skierowany do samorządów w tym czasie popandemicznym, kiedy polskie przedsiębiorstwa i samorządy zostały poturbowane i należy im się wsparcie zewnętrzne […]. Tak jak zawsze bywa, Mława jest, można powiedzieć, liderem w pozyskiwaniu różnych środków zewnętrznych – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Dróg Samorządowych, a i jeśli chodzi o Polski Ład, Mława też jest takim liderem w pozyskiwaniu środków – zwracała się do zebranych poseł Anna Cicholska.

Każdy z beneficjentów wymienił następnie inwestycje, które będzie mógł zrealizować jego samorząd za pozyskane pieniądze. – Co jest bardzo ważne, wszyscy samorządowcy otrzymali wsparcie, tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, ku ich radości i zadowoleniu […]. W przypadku Mławy są to środki na modernizację jednostek kultury: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej [20 mln zł – przyp. red.], oraz na modernizację oświetlenia ulicznego i jego wymianę na ekologiczne, oszczędne, nowoczesne oświetlenie ledowe [3 mln zł – przyp. red.] – wymieniał Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Podziękował za otrzymane dofinansowania oraz wsparcie ze strony poseł Anny Cicholskiej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: