Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MIASTO MŁAWA OTRZYMA PIENIĄDZE NA TUNEL I DROGI?


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Miasto Mława przymierza się do budowy tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki z magistralą kolejową E65 oraz budowy, przebudowy i rozbudowy kilkunastu miejskich dróg. W piątek 25 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Mława złożył wniosek o dofinansowanie na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Budowa infrastruktury drogowej w Mławie ma objąć budowę tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki z magistralą kolejową E65 oraz budowę, przebudowę i rozbudowę, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ulic: Powstańców Wielkopolskich, Zabrody, Olesin, Sadowej, Kruczej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Cmentarnej, Altera, Pużaka, Sadowej, Żabieniec, Piaskowej, Okólnej, Dalekiej, Wałowej, Glinianej, Górnej (etap II) oraz odcinka drogi łączącego ul. Browarną i ul. Okólną. Kwota dofinansowania, o jaką stara się Miasto Mława, to 63 175 000 zł (95% wartości całego zadania wynoszącej 66 500 000 zł) przy wkładzie własnym w wysokości 3 325 000 zł. Jeśli środki te zostaną miastu przyznane, zadanie prawdopodobnie zostanie zrealizowane w okresie ok. dwóch-trzech lat.

 

Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: