Miasto Mława otrzyma wsparcie finansowe

Miasto Mława otrzyma wsparcie finansowe

Jak informuje Urząd Miasta na swoim Fanpage’u, w dnia 24.06.2020 r. do Mławy przybył Pan Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych który przywiózł dobrą informację dla samorządowców z Powiatu Mławskiego. Lokalne samorządy, w tym Miasto Mława otrzymają wsparcie finansowe w ramach tarczy dla samorządów, w sumie to ponad 11 mln zł. Nasze miasto z Funduszu Inwestycji Samorządowych może liczyć na sumę 2 619 300 zł.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: