Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MIASTO MŁAWA W RANKINGU WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

Miasto Mława uplasowało się na 43. miejscu w przygotowanym przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Mlawa była oceniana w kategorii gmin miejskich.

Do oceny kondycji finansowej wybrano 7 wskaźników:

  • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  • Relacja nadwyżki operacyjnej dla dochodów ogółem,
  • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem- bez poręczeń,
  • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
  • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

Dodatkowo w rankingu umieszczono obliczoną zmienną – dystans – stanowiącą różnicę wartości wskaźnika danej gminy względem wartości wskaźnika lidera. Dla Mławy dystans ten wyniósł 29 proc. W pierwszej setce rankingu znalazły się także sąsiednie miasta Płońsk (47. miejsce) i Ciechanów (90. miejsce).

Dla porównania – w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018 nasze miasto zajęło 58 miejsce.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: