Miasto Mława wykonało #Gaszyn Challenge [VIDEO]

Miasto Mława wykonało #Gaszyn Challenge [VIDEO]

Urząd Miasta Mława przyjął wyzwanie i wziął udział w #Gaszyn Challenge. Wysportowana drużyna pod wodzą burmistrza Sławomira Kowalewskiego stanęła na placu przed pomnikiem patrona miasta – św. Wojciecha i wykonała 10 pompek, a wszyscy urzędnicy zebrali pieniądze, które przelali na konto chorego Wojtusia. Tym samym mławski ratusz dołączył do tysięcy ludzi w Polsce i poza jej granicami, którzy wsparli potrzebujących. Do wyzwania nominowali Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Starostwo Powiatowe w Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: