Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MIASTO OTRZYMAŁO PRAWIE 900 TYSIĘCY NA PRZEBUDOWĘ ULICY CIECHANOWSKIEJ

Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 892 174,32 zł na poprawę spójności komunikacyjnej miasta poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej. Umowę na dofinansowanie podpisał wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców posesji przy tej ulicy oraz korzystających z niej uczestników ruchu. W ramach zadania wybudowane zostaną: 376 metrów nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki z kostki betonowej (łączna długość: ok. 380 m.), jednostronna ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zadanie zrealizuje za 1 244 915,11 zł w ciągu 11 miesięcy od podpisania przez nią umowy z Miastem Mława wyłoniona w prowadzonym przez miasto postępowaniu firma KRUSZ-BET PLUS z Uniszek Zawadzkich.

Przypomnijmy, że Miasto Mława kilkakrotnie starało się uzyskać dofinansowanie tego zadania, z różnych źródeł. Wnioski Mławy, mimo że zawsze były wysoko oceniane, nie były kwalifikowane do dofinansowania. W połowie lipca br. otrzymaliśmy informację, że nowa, mławska inwestycja ostatecznie dojdzie do skutku, ponieważ otrzyma wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

źródło: UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: