Miejsce rekreacji, czy wysypisko śmieci?

Miejsce rekreacji, czy wysypisko śmieci?

Nad zalewem Ruda jak co roku nie brakuje śmieci. Zalew jest jedynym zbiornikiem wodnym w okolicy. W związku z tym jak tylko robi się ładna pogoda ludzie ochoczo przyjeżdżają tam aby obcować z naturą. Nie ma nic w tym dziwnego oprócz tego, że śmieci po napojach i jedzeniu pozostawiają w miejscu wypoczynku. Jeśli nie zmieni się ludzka mentalność i nie zaczną pamiętać o tym ,że co przywiozłeś ze sobą to również zabierz z powrotem, nie pomogą nawet kosze. Zwolennicy świeżego powietrza ale nie koniecznie w czystym miejscu, może powinni udać się na rekreacje na wysypisko śmieci a lasy pozostawić takimi jakie są.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: