Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Miejski Dom Kultury w Mławie w gronie beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury

W ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone wyniki naboru do programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. W 2021 r. w gronie beneficjentów znalazło się pięćdziesiąt samorządowych instytucji kultury. Wśród nich jest również Miejski Dom Kultury w Mławie.

Na tegoroczną edycję nadesłano aż 232 wnioski, ale tylko najlepiej ocenione mogły otrzymać dofinansowanie. W związku z dużą liczbą zainteresowanych zawyżono również próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Łączne wsparcie, jakie mogą otrzymać wszystkie instytucje kultury w tym roku, wynosi 1,5 mln zł.

Program, w którym Miejski Dom Kultury weźmie udział, skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ma on charakter dwuetapowy. Przyznane do tej pory instytucji fundusze przeznaczone będą na realizację pierwszej części zadania. Więcej o programie na stronie NCK.

To już drugi projekt Miejskiego Domu Kultury, który został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowe Centrum Kultury w ciągu ostatnich miesięcy. W 2020 r. instytucja otrzymała fundusze na organizację koncertów online w ramach projektu „Muzyka bez granic SIECIOWANIE DŹWIĘKIEM”.

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie można znaleźć na stronie NCK.

 

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: