Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 włączyło się do akcji – pomoc dla dzieci głodujący w Afryce

Bieda w państwach afrykańskich istnieje od dawna. Mieszkańcy wielu krajów borykają się z trudną sytuacją i koniecznością codziennej walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych i swoich najbliższych. Najbardziej cierpią dzieci. Każdego dnia umiera ich kilka tysięcy nie ukończywszy 5 roku życia. Umierają  z głodu i chorób.

Do akcji wsparcia najbardziej potrzebujących włączyli się również najmłodsi z Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi. To ważna inicjatywa i nauka dla młodego pokolenia.

Każdy z rodziców na miarę swoich możliwości, wieku i pozycji społecznej może włączyć się w dzieło pomocy dzieciom i ubogim w Afryce.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: