Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mieszkańcy miasta Viernheim będą zbierać pieniądze za które w Mławie będzie można kupić rzeczy potrzebne uchodźcom

W pierwszych dniach inwazji na Ukrainę Burmistrz miasta Mława wystosował list do partnerskiego miasta Niemiec. Ratusz długo nie musiał czekać na odpowiedź.
Burmistrz niemieckiego Viernheim – miasta partnerskiego Mławy – odpowiedział na wysłany 24 lutego 2022 r. przez Burmistrza Miasta Mława apel o solidarność z dotkniętymi okrucieństwem wojny obywatelami Ukrainy. Zaoferował przeprowadzenie w swoim mieście zbiórki pieniędzy, za które w Mławie będzie można kupić rzeczy potrzebne uchodźcom wojennym.
Burmistrz Sławomir Kowalewski przyjął oferowaną pomoc i podziękował darczyńcom z partnerskiego miasta. Za zebrane w Viernheim środki zostaną zakupione rzeczy potrzebne do organizacji pomocy dla przybywających do Mławy uchodźców wojennych.
źródło/ fanpage UM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: