Mieszkaniec Bońkowa znalazł broń palną

Mieszkaniec Bońkowa znalazł broń palną

W Bońkowie Podleśnym znaleziono cenną broń Jeden z mieszkańców Bońkowa ( gm. Radzanów) powiadomił Mławsķą policje o nietypowym znalezisku. Podczas prac przy usuwaniu pnia i korzeni drzewa znalazł elementy zabytkowej broni palnej. To wyjątkowe znalezisko zostało zabezpieczona przez policjantów 9 maja. Elementy broni, prawdopodobnie karabinu z czasów I wojny światowej, odnalazł właściciel posesji przy pracach porządkowych, podczas usuwania pnia i korzeni starej brzozy. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń, to zabytkowe znalezisko zostanie najprawdopodobniej przekazane do muzeum. Okazuje się, że ziemia nadal skrywa jeszcze broń i amunicję z wojennych czasów. Jeśli odkryjemy takie znalezisko należy niezwłocznie powiadomić policję.
źródło:KPPMława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: