MIESZKANIEC GMINY IŁOWO-OSADA ODPOWIE ZA JAZDĘ BEZ UPRAWNIEŃ

MIESZKANIEC GMINY IŁOWO-OSADA ODPOWIE ZA JAZDĘ BEZ UPRAWNIEŃ

Na trasie Iłowo-Osada – Białuty patrol ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Działdowa zatrzymał do kontroli drogowej 56-latka z gminy Iłowo-Osada. Mężczyzna jechał motorowerem marki Wangye. Podczas kontroli okazało się, że obowiązuje go prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i poinformowali o konsekwencjach popełnionego przestępstwa.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: KPP Działdowo

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: