MIESZKANIEC GMINY IŁOWO-OSADA Z AMFETAMINĄ W PORTFELU

MIESZKANIEC GMINY IŁOWO-OSADA Z AMFETAMINĄ W PORTFELU

Policjanci z powiatu działdowskiego zatrzymali mieszkańca gminy Iłowo-Osada. Posiadał nielegalną substancję w portfelu.

Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego ujawnili w posiadaniu mieszkańca gminy Iłowo-Osada woreczek strunowy z zawartością białego proszku, którego sprawdzenie testerem narkotykowym potwierdziło, że to amfetamina. 23-latek wpadł podczas czynności legitymowania na jednej z ulic w Działdowie. Nielegalną substancję trzymał w portfelu. Mężczyzna został przewieziony na komendę i zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem złożenia wyjaśnień.

Za posiadanie substancji psychoaktywnej i środków odurzających wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja warmińsko-mazurska

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: