MIESZKANIEC MŁAWY NIE USTĄPIŁ PIERWSZEŃSTWA AUDI W BIAŁUTACH

MIESZKANIEC MŁAWY NIE USTĄPIŁ PIERWSZEŃSTWA AUDI W BIAŁUTACH

W niedzielę (26. 07. 2020 r.) policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. W miejscowości Białuty w gminie Iłowo-Osada kierująca pojazdem marki Alfa Romeo, mieszkanka Mławy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Audi A6. Audi kierowała mieszkanka gminy Iłowo-Osada. Uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala na badania i obserwację. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Źródło: KPP Działdowo

Foto: Wodnik z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: