MIESZKANIEC MŁAWY POSIADAŁ NIELEGALNE PAPIEROSY WARTE 45 TYS. ZŁ

MIESZKANIEC MŁAWY POSIADAŁ NIELEGALNE PAPIEROSY WARTE 45 TYS. ZŁ

Mławscy policjanci referatu do walki z przestępczością gospodarczą zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy, warte na rynku ponad 45 tysięcy złotych. Towar posiadał mieszkaniec Mławy.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, zatrzymanemu mieszkańcowi Mławy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Postępowanie prowadzi KPP w Mławie.

 

Źródło i foto: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: