Mieszkanki Żuromina też protestują

Mieszkanki Żuromina też protestują

Mieszkanki Żuromina i nie tylko w dniu wczorajszym wyszli na ulice w ramach protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W całej Polsce trwa kolejny dzień protestów. To już kolejny dzień protestów, które póki co nabierają tylko na sile.

 

Fot. Marta Kamińska

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: