MIŁOŚNICY OPALANIA MUSZĄ UWAŻAĆ!

MIŁOŚNICY OPALANIA MUSZĄ UWAŻAĆ!

Co roku w Polsce 3 tys. pacjentów dowiaduje się, że choruje na czerniaka. Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry, ale też jednym z najbardziej agresywnych. Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, iż czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi. Czerniak jest jednym z najłatwiejszych do zdiagnozowania nowotworów, ponieważ rozwija się na powierzchni skóry, najczęściej na odsłoniętych częściach ciała. Może powstawać na skórze wcześniej niezmienionej lub w zakresie istniejących już znamion.
Regularna i dokładna obserwacja własnej skóry pozwala na wczesne wykrycie nowotworu. Każde znamię, narośl czy pieprzyk, który budzi niepokój lub zmienia się w czasie, należy jak najszybciej skontrolować. Zaleca się jak najszybsze zbadanie zmiany przez lekarza dermatologa lub chirurga-onkologa i w razie jakichkolwiek wątpliwości jej usunięcie.
Wczesnego rozpoznania czerniaka można dokonać samodzielnie, stosując kryteria ABCDE czerniaka:
A – asymetria np. znamię “wylewające się” na jedną stronę; B – brzegi nieregularne, nierównomierne, poszarpane, posiadające zgrubienia; C – czerwony lub czarny i niejednolity kolor; D – duży rozmiar, wielkość zmiany powyżej 0,5 cm; E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu. Objawy takie jak swędzenie, krwawienie i pękanie znamienia są sygnałem alarmowym i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej.
Badanie znamion przeprowadzane u specjalisty jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Lekarz dokładnie ogląda skórę całego ciała, włącznie ze skórą głowy, stopami, skórą między palcami, a także okolicą odbytu i narządów płciowych. Wykorzystuje w tym celu dermatoskop – urządzenie, które pozwala na 10-, 12-krotne powiększenie i dodatkowe oświetlenie obserwowanego obszaru, dzięki czemu uwidoczniona zostaje głębsza struktura znamienia pozwalająca wychwycić wszelkie atypowe zmiany.
Ryzyko zachorowania na czerniaka wzrasta głównie wśród osób, które reprezentują szczególny typ urody oraz u których w rodzinie występowały już przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry.
Czynniki, które sprzyjają powstawaniu czerniaka, to:
jasna karnacja; jasne oczy; rude lub blond włosy; piegi lub liczne znamiona i zmiany barwnikowe; niska tolerancja słońca i utrudnione opalanie; łatwość ulegania poparzeniom słonecznym; urazy skórne; blizny po stanach zapalnych i oparzeniach; zakażenie HPV.
Źrodło/Medonet
Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: