MINISTER EDUKACJI ZABRAŁ GŁOS W SPRAWIE PODWYŻSZANIA OCEN

MINISTER EDUKACJI ZABRAŁ GŁOS W SPRAWIE PODWYŻSZANIA OCEN

Rzecznik Praw Dziecka apelował na antenie Radia Zet do nauczycieli o podniesienie każdemu uczniowi ocen końcowych o jeden stopień. – Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden”. Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden”, od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami – powiedział Pawlak.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski  jednak nie popiera tego pomysłu-  Apeluję do nauczycieli o to, żeby wystawiali sprawiedliwe, obiektywne oceny. Pamiętam jak sam uczyłem, to był jeden z najważniejszych postulatów uczniów: żeby oceny były wystawiane sprawiedliwie – podkreślił na antenie RMF FM.

Minister potwierdził, że przed wakacjami uczniowie nie wrócą do szkół. Przekazał jak będzie wyglądała organizacja zajęć podczas matur, oraz egzaminu ósmoklasisty. – W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku  – przekazał szef MEN cytowany przez RMF FM.

 

 

 

 

Opracowanie/ własne

Foto/pixabay

Źródło/Wprost

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: