MŁAWA.16 WYKROCZEŃ

MŁAWA.16 WYKROCZEŃ

Mławscy policjanci ruchu drogowego w dniu wczorajszym prowadzili działania prewencyjne pn. Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie pieszych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących, względem pieszych. Podczas działań funkcjonariusze odnotowali 16 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Polegały one głównie na przechodzeniu w miejscach niedozwolonych i poruszaniu się po niewłaściwej stronie drogi. W jednym przypadku kierujący rowerem popełnił dwa wykroczenia – przejechał rower po przejściu dla pieszych i kierował pojazdem po spożyciu alkoholu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego użytkownika – a zatem także pieszego. Wtargnięcie na jezdnię lub przejście, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, nieużywanie elementów odblaskowych, to sytuacje które mogą się zakończyć groźnym wypadkiem. Przypominamy, że pieszy w starciu z pojazdem jest na przegranej pozycji. Konfrontacja niechronionego uczestnika ruchu drogowego z samochodem, w najlepszym wypadku skończy się dla niego ogólnymi potłuczeniami ciała.

Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: