Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. 180 tysięcy zł dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła

Miasto Mława zakończyło rozliczenia dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców. W 2021 r. wydatkowało na ten cel 176 966,46 zł. Środki niewydatkowane w ramach planu to 23 033,54 zł.

UM rozliczył wszystkie osoby zainteresowane dotacją do wymiany źródła ciepła, które spełniły warunki określone w uchwale Rady Miasta Mława. Dwojgu wnioskodawcom odmówiono udzielenia dotacji z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Wypłacono dotacje 47 wnioskodawcom. Dziewięcioro wykonało modernizację przed zaproszeniem do podpisania umowy (skorzystali z pomocy miasta przy ubieganiu się o dotację z programu „Czyste powietrze”). Trzy osoby przełożyły zadanie wymiany źródła ciepła na rok 2022 z powodu braku przyłączy gazowych.

Średnia kwota dotacji z budżetu Miasta Mława w roku 2021 na wymianę źródła ciepła wyniosła 3 765,24 zł.

Średnie kwoty dotacji w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

  • rok 2017 – 5 843,82 zł (wymieniono 63 źródła węglowe);
  • rok 2018 – 5 884,61 zł (wymieniono 75 źródeł węglowych);
  • rok 2019 – 5 913,98 zł (wymieniono 93 źródła węglowe);
  • rok 2020 – 5 882,32 zł (wymieniono 34 źródła węglowe);
  • rok 2021 – 3 765,24 zł (wymieniono 47 źródeł węglowych).

źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: