Mława.Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź dlaczego.

Mława.Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź dlaczego.

Oczekiwanie na odpowiedz banku na złożony wniosek kredytowy dla większości klientów jest
stresujące, a czas dłuży się w nieskończoność. Proces kredytowy zazwyczaj trwa około 3-4 tygodnie.
Dzwoni telefon i nagle nasze marzenia związane z zakupem własnego „M” czy budową domu zostają
zburzone w ciągu chwili. W większości przypadków banki informują o decyzji negatywnej podając
jako przyczynę „wysokie ryzyko banku” – jest to informacja która większości ludzi nie mówi nic.
Czasem banki informują o tym, że powodem są opóźnienia w spłacie kredytów lub np. nie zapłacone
mandaty.

W pierwszym przypadku czyli przy odmowie udzielenia kredytu z uwagi na wysokie ryzyko możemy
domyślać się, że odmówiono nam z uwagi np. na:
– krótki staż pracy,
– umowę na czas określony bądź umowę zlecenie czy o dzieło,
– ryzykowną branże pracodawcy czy też własnej działalności,
– nierzetelnego pracodawcę (np. mającego zajęcia komornicze na rachunku posiadanym w banku w
którym ubiegamy się o kredyt),
– wysoką kwotę kredytu w stosunku do naszej zdolności kredytowej,
– jedne źródło dochodu na gospodarstwo domowe (dotyczy głównie sytuacji w której tylko jeden z
małżonków pracuje plus są ewentualnie dzieci na utrzymaniu),
– zabezpieczenie kredytu (np. ciężko zbywalna nieruchomość lub w złym stanie technicznym),
– posiadanie dużej liczby zobowiązań finansowych wobec banków – w takiej sytuacji mamy tzw.
tendencję do nadmiernego zadłużania się.
W przypadku wystąpienia któregoś z powyższych powodów tak naprawdę trzeba poszukać banku z
bardziej liberalnym podejściem do naszego „problemu”. Raczej nie mamy możliwości odratować
decyzji negatywnej choć oczywiście każdy przypadek jest indywidualny.

Jeśli natomiast odmówiono nam udzielenia kredytu z uwagi na posiadanie negatywnej historii
kredytowej lub z racji niezapłaconych mandatów to wówczas jest szansa na uratowanie sytuacji.
Jeśli klient jest świadomy, że posiada lub posiadał nieterminowo spłacane zobowiązanie np. w banku
o roboczej nazwie ABC to wówczas ścieżka weryfikacji szczegółowej takiego zobowiązania jest dość
prosta (opiszę ją poniżej). Jeśli mieliśmy kilka zobowiązań regulowanych nieterminowo lub nie mamy
pojęcia o co chodzi to będziemy musieli sprawdzić wszystkie bądź przynajmniej większość baz danych
zbierających informacje na temat klientów bankowych oraz ludzi posiadających nieuregulowane
zobowiązania wobec np. Policji czy Straży miejskiej (mandaty) czy też różnych firm takich jak np.
operatorzy telefonii komórkowej.
Jeżeli wiemy gdzie mieliśmy nieterminowo regulowane zobowiązanie to najczęściej wystarczy
potwierdzić to zakładając konto na stronie https://www.bik.pl/ z której można pobrać raport z
własną historią kredytową. Jeśli potwierdzimy nasze przypuszczenia możemy wówczas wycofać
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w danym/danych banku/bankach poczym ten nie
powinien już przesyłać informacji na temat naszego kredytu do bazy potocznie nazywanej „BIKiem.
Niestety te rozwiązanie nie zawsze w 100% jest skuteczne ponieważ nie możemy wycofać zgody na
przetwarzanie danych osobowych jeśli kredyt czy inne zobowiązanie które chcemy „wymazać” nie
zostało uregulowane. Wówczas musimy je spłacić. Dopóki tego nie zrobimy to nie cofniemy zgody na przetwarzanie danych. Kolejna sytuacja to egzekucja komornicza – jeśli doszło do takowej i nawet
całe zobowiązanie zostało całkowicie spłacone i wszyscy wierzyciele są zaspokojeni to w takim
przypadku bank nie ma obowiązku ustosunkowania się do naszej prośby pozytywnie. Taki wpis
zostaje zazwyczaj wymazany po około 5 latach od momentu spłacenia zobowiązania.
Jeśli jednak już uda nam się cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych to wówczas możemy
spróbować złożyć wniosek kredytowy ponownie – sugeruje przed ponownym złożeniem pobrać raz
jeszcze raport ze strony Biura Informacji Kredytowej, aby upewnić się, że faktycznie informacje o
naszym zobowiązaniu zostały wykreślone. Bank zazwyczaj po przetworzeniu naszego wniosku
powinien w ciągu 30 dni ustosunkować się pisemnie do naszej prośby.
Ponad to zdarzają się przypadki kiedy klienci figurują w różnych innych bazach za np. wspomniane już
mandaty. W tej sytuacji musimy uregulować zobowiązanie i w ciągu 14 dni powinno ono zniknąć z
danego rejestru.
Najczęściej sprawdzanymi bazami przez banki są:
– https://www.bik.pl/
– https://krd.pl/
– https://www.zbp.pl/
– https://www.big.pl/

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:

Roland Borczon, doradca kredytowy, tel. 514 757 525

Mława ul. Napoleońska 8, lok.1

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: