Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. BĘDĄ MIEJSCA DLA UCHODŹCÓW


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Zgodnie z prośbą jaką listownie rozesłał do lokalnych samorządów  mazowiecki wojewoda, która  dotyczy „wskazania listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców” w powiecie mławskim zostało wytypowane ok. 310 takich miejsc. Prośba ta podyktowana jest ewentualnym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Jerzy Rakowski, starosta mławski zapewnia, że na  terenie powiatu mławskiego zostały już wytypowane takie miejsca.  Są to głównie  hotele i zajazdy, które będą mogły pomieścić około 230 osób. Dodatkowymi miejscami będzie również służyła bursa szkolna , która jest powiatową jednostką. Tam zakwaterowanie znajdzie ok. 80 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: