Mława. Cena za odpady wg zużycia wody

Mława. Cena za odpady wg zużycia wody

Mławski ratusz przymierza się do zamiany metody naliczania opłat za wywóz śmieci dla nieruchomości zamieszkałych. Mławscy radni przyjęli projekt uchwały jako temat do najbliższych  obrad. Wysokość opłaty za wywóz śmieci ma być powiązana z ilością zużytej wody w gospodarstwie domowym. Przyczyną takiej modyfikacji jest nieścisłość pomiędzy liczbą deklaracji śmieciowych a liczbą osób zameldowanych.

Zapytaliśmy Jacka Fertikowskiego, Członka Zarządu, Dyrektora ds. Operacyjnych w firmie NOVAGO, co sądzi o tym pomyśle i jak to działa?

– Ustalanie opłat za odpady według zużycia wody jest coraz powszechniejsze. Ten sposób funkcjonuje w wielu miastach. Co prawda wywołuje to protesty części mieszkańców, którzy twierdzą, że nie jest to system sprawiedliwy, ale wobec powszechności zjawiska zaniżania liczby mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach, jest to najlepsze rozwiązanie. Obecnie liczba deklaracji jest zbyt mało w porównaniu do danych urzędowych obejmujących liczbę mieszkańców.  Wcześniejszy duży wzrost cen wywozu odpadów był po części spowodowany właśnie grupą ludzi którzy nie płacili za śmieci. Teraz sytuacja powinna być jasna, bo wodę zużywają wszyscy mieszkańcy budynku. Więc nie jest powiedziane, że będzie drożej. Ceny za wywóz śmieci dla tych którzy płacą uczciwie  mogą nie ulec zmianie. Krytycznie będą podchodzili do tej zmiany Ci, którzy nie płacą uczciwie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: