Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. CORAZ WIĘCEJ MŁODYCH W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

– Jesteśmy coraz bardziej widoczni w społeczeństwie mławskim, co spowodowało, że coraz więcej młodych ludzi zgłasza się do nas, aby wstąpić w nasze szeregi. Z czego bardzo się cieszymy – mówi Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie Tomasz Maciejewski. Rozmawiamy z nim m.in. o współpracy strażaków ochotników z zawodowcami, planach na dalszy rozwój jednostki OSP, najbardziej udanej akcji oraz tegorocznych obchodach jubileuszowych 140-latki.

Rozmawiał Krzysztof Napierski.

Niedawno zastąpił Pan Jerzego Kwietnia na stanowisku Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Jaką jednostkę Pan zastał i w jakich kierunkach planuje ją rozwijać?

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie wstąpiłem w 2007 roku. Wtedy w jednostce było około 35  druhów w wieku około 50-60 lat, a jej działalność opierała się na podtrzymywaniu tradycji i kultury. W 2016 roku zostałem Naczelnikiem OSP i dokładnie w tym roku zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy, co umożliwiło prowadzenie jednostce pierwszych działań operacyjnych na terenie miasta. W 2020 roku jednostka OSP Mława weszła do KSRG, co rozszerzyło horyzont działań operacyjnych w zakresie min. ratownictwa technicznego i medycznego. Jako przedstawiciel jednostki OSP Mława, wspólnie z jego zarządem będę dążyć, aby nasza jednostka kontynuowała swą działalność w zakresie działań ratowniczych, kierunkując się w wybranym ratownictwie specjalistycznym. Dodatkowo będziemy prowadzić edukację mieszkańców Mławy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Co w najbliższym czasie będzie dla Pana największym wyzwaniem?

Największym wyzywaniem dla naszej jednostki będzie osiągnięcie określonej i przyjętej przez zarząd OSP Mława specjalizacji, dzięki której będziemy mogli brać udział w zdarzeniach niekonwencjonalnych z użyciem sprzętu specjalistycznego.

Dla wielu osób niezwiązanych ze strażą współistnienie funkcji naczelnika i prezesa może się wydawać niejasne i mylące. Czym jedna różni się od drugiej?

Współistnienie funkcji naczelnika i prezesa to zapis wynikający ze statusu OSP. Jednakże każda z tych osób ma określony zakres obowiązków. Naczelnik straży odpowiada za wyszkolenie, koordynację badań i szkoleń strażaków oraz utrzymanie sprzętu ratowniczego. Prezes OSP to osoba, która: reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu; zwołuje posiedzenia Zarządu OSP; przewodniczy posiedzeniom Zarządu OSP; podpisuje umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w imieniu OSP.

Ten znaczący dla Pana moment zbiega się z ważną dla całej jednostki rocznicą: 140-leciem jej istnienia. Preludium świętowania jubileuszu mieliśmy w lipcu, podczas Dni Mławy, kiedy to m.in. odsłonięto pamiątkowy hydrant przy dawnej siedzibie OSP przy ul. Żeromskiego, widzowie zaś mieli okazję podziwiać wystawę zabytkowych i współczesnych wozów strażackich oraz historyczną ekspozycję przygotowaną przez muzeum w miejskim parku. Główne uroczystości zaplanowano na październik. Czego możemy się spodziewać – oczywiście, jeśli ograniczenia sanitarne nie przeszkodzą?

Zarząd naszej jednostki zaplanował Jubileusz obchodów 140-lecia OSP Mława w dniu
15 października br. Wtedy to odbędzie się poświęcenie samochodów ratowniczych, przeprowadzony zostanie uroczysty apel, przygotowana będzie wystawa w muzeum poświęcona Superbohaterom OSP Mława oraz odbędzie się zwiedzanie terenu, w którym bazuje jednostka OSP Mława.

Mławska OSP wchodzi w piętnastą dekadę swojej działalności jako jednostka zupełnie nowej jakości. W 2020 roku zostaliście wpisani do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Co to oznacza dla jednostki? Jak zmieniły się jej charakter i działalność od tego momentu?

W latach 2017-2020 jednostka OSP Mława będąc poza KSRG, prócz działalności kulturalno-światowej prowadziła działalność operacyjną w zakresie usuwania kokonów os, pompowania zalanych posesji oraz ulic tylko na terenie miasta Mława. Wstąpienie do KSRG umożliwiło naszej jednostce: samodzielne zabezpieczenia terenu miasta podczas wyjazdów zastępów Państwowej Straży Pożarnej poza obszar Mławy; możliwość pozyskania większych środków finansowych na rozwój jednostki; możliwość wyszkolenia w zakresie podstawowym i medycznym większej liczby strażaków; posiadanie skutecznego systemu łączności powiadamiania i alarmowania; zwiększenie liczby interwencji przez zastęp OSP.

Jak dużym wsparciem jesteście dla strażaków zawodowych i – odwrotnie – jak dużym jest jednostka PSP dla Was? Można mówić o symbiozie?

Współpraca strażaków zawodowych oraz strażaków ochotników to przykład ścisłego współżycia, dla osiągnięcia wspólnej korzyści nie tylko dwóch grup społecznych, ale także osiągnięcia korzyści dla trzeciej grupy społecznej, jaką są mieszkańcy Mławy.

Przykładem jest tu sytuacja, kiedy Ochotnicza Straż Pożarna zabezpiecza teren miasta Mławy
w sytuacji prowadzenia działań zastępów Państwowej Straży Pożarnej na terenie sąsiedniej gminy. W tym przypadku strażacy ochotnicy pomagają nie tylko strażakom zawodowym, ale także mieszkańcom Mławy.

Jeżeli rozmawiamy o korzyściach, jakie przynoszą strażakom zawodowym, strażacy ochotnicy OSP Mława, mówimy tu o prowadzeniu wspólnych działań ratowniczych, a tak naprawdę
o większej możliwości wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych.

Akcja, z której jesteście najbardziej dumni?

Była to akcja, kiedy to wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadziliśmy medyczne działania ratownicze, zakończone sukcesem, tj. uratowaniem życia człowieka niewydolnego krążeniowo-oddechowo.

Wiem, że do jednostki garnie się młodzież. A czy również przedstawicielki płci pięknej ciągnie do munduru? Macie w swoich szeregach kobiety?

W miarę rozwoju naszej jednostki poprzez media jesteśmy coraz bardziej widoczni w społeczeństwie mławskim, co spowodowało, że coraz więcej młodych ludzi zgłasza się do nas, aby wstąpić w nasze szeregi. Z czego bardzo się cieszymy. W tej chwili mamy w naszych szeregach trzy kobiety. Jedna z nich po ukończeniu kursu podstawowego uczestniczy w działaniach ratowniczych.

Jak układa się Wam współpraca z drugą jednostką działającą na terenie miasta – OSP przy
ul. Piekiełko? Kiedyś były próby połączenia obu jednostek, ale ostatecznie nie doszło to do skutku…

Tak, kilka latem temu była propozycja, aby obydwie jednostki się połączyły. Cieszę się bardzo, że nie doszło do tego, ponieważ spowodowałoby to zamazanie historii jednostki OSP Mława przy ul. Piekiełko.

Stanowisko w tej sprawie zarządu OSP Mława przy ul. Padlewskiego jest takie, że obydwie jednostki muszą i będą ze sobą współpracowały nie tylko w zakresie prowadzonych działań, ale także w zakresie edukacji społecznej ludności mławskiej dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: